Mauras: Permainų koalicija ir Begemotai

Politikų ir žiniasklaidos dėka visa šalis jau kelintas mėnuo stebi, kiek, kam ir kur vyriausybė ir Seimas nukirps. Tuo tarpu kiti, ilgalaike prasme gerokai svarbesni valstybei ir jos piliečiams klausimai lieka nepastebėti. Energetinė priklausomybė ir su įvykusiu per pastaruosius 5 metus energetikos bendrovių išvogimu (bei pritaikymu “melžti” vartotojus) susiję dalykai – vieni svarbiausių. Svarbiausių šalies nepriklausomybei, jos piliečių suvokimui apie teisingumą ir valdžios priedermę naikinti “natūralias” monopolijas , o kol tai nepadaryta – bent apriboti jų primilžio normas.

Kaip premjero koalicijai sekasi tvarkytis su Begemotais ? “Nenoriu ir nereikalauju bulvės per vieną naktį, bet iki metų vidurio monopolijų (energetikos ir prekybos) ir energetikos decentralizavimo reikalai turi pajudėti. Kitaip teks patarnauti oligarchams, o šitie vieninteliai, kurie buvo nepasiruošę.”

Tokia buvo mano nuomonė sausio pradžioje apie tai, kokie svarbiausi klausimai šalies ateičiai ir apie konservatorių pasiruošimą (juos spręsti iš esmės ir netarnauti oligarchams). Iki metų vidurio liko 2 mėnesiai. Ką nuveikėme energetikos Begemotų fronte?

Priimtos (Elektros energetikos įstatymo pataisos, panaikinusios VKEKK galimybę savo nuožiūra lengvai iki 3% padidinti pelno normą “elektrikams”, tačiau suteikusios komisijai dar daugiau galių nustatyti remiantis “ir kitais” kriterijais viršutines kainų ribas (jomis vartotojų gynimui VKEKK deja nesinaudoja, nebent aiškiai stumtelti politikų; kodėl – paklausti reikėtų jų pačių). Ir – stebuklas! – apribojusios “elektrikų” pelno normą 5% (priminsiu, VKEKK patvirtinta norma pvz. VST 2005-2007 m. buvo 8,69%, 2008-2010 – 6,87%). Įdomioji dalis – kad 5% maržos “kepurės” pradiniam komiteto, priklausančio koalicijai, projekte nebuvo, ir ji atsirado ne permainų koalicijos, o Uspaskicho pasiūlymu. Jam, kaip ir siūlymui nepalikti VKEKK “otkatinės” laisvės padidinti pelno normatyvą savo nuožiūra 3%, Ekonomikos komitetas “pritarė”, na o tada Seimas vieningai nubalsavo “už”, pakeliui atmesdamas ganėtinai radikalų Sabatausko 2% pelno normos pasiūlymą. Kadangi EEĮ pataisos įsigalioja nuo 2009.07.01, kilo visas pijaras dėl kWh tarifo mažinimo 4 ct. Panašu kad skirstymo ir perdavimo bendrovės nemato galimybės vidury metų pasididint sąnaudas tiek (pvz. pasidvigubint nusidėvėjimo sumą pakeitus nusidėvėjimo normatyvus, kaip RST padarė 2008-ais), kad šių metų gale tenkintų sumažėjusį pelno normatyvą su dabartiniu tarifu. Taigi, Seimo priimtos įstatymo pataisos, o ne koks deklaruojamas Leo LT vadovų “situacijos suvokimas”, ar labdaringos politikų nuotaikos lems planuojamą kWh kainos vartotojams sumažinimą. Tai savaime labai gerai, nes įstatymas respublikoje turi būti aukščiau už politiko-valdovo valią.

Ką dar turime? Energetikos ministeriją, planus pradėti metų gale rengti naujos AE verslo planą (!!! nuo Leo LT, kurio tikslas buvo “pastatyti atominę” – na ir dar truputį siekti pelno – įkūrimo nebus praėję ir 3 metai, o iš mūsų kišenės dovanėlių “viarslinikams” pridalinusi valdžia jau turės suskaičiavusi, ar naujoji AE atsipirks !!!). Girdėjom Sekmoko (deja ne Poderio, kažkodėl tebesėdinčio ant dviejų nesuderinamų kėdžių – Leo LT prezidento ir VKEKK pirmininko) pažadą sumažinti 20% dujų kainą. Ir matėme Gamtinių dujų įstatymo projektus (vėsaitės kompanijos ir Sekmoko-vyriausybės) pateiktus svarstymui Seime. Kuo jie ypatingi, gal realizuoja neseniai priimto Europos Parlamente Trečiojo energetikos paketo nuostatas, reikalaujančias demonopolizuoti elektros ir dujų rinkas, atskiriant nuosavybę ir sudarant sąlygas konkurencijai (už ką beje Kubilius pats kovojo praeitame Seime būdamas Europos reikalų komiteto pirmininku)? Ne. Kuo skiriasi? Ogi iš esmės niekuo.

Abu susieja pelną su įmonės turto verte, ir abiejuose nėra jokių pelno maržos “kepurių”. Kitaip sakant, kuo daugiau “L.dujos” “investuos” į savo monopolio stiprinimą, tuo brangiau mokėsime mes, vartotojai. Kad vėsaitė kovoja už “dujininkų” pelnus manęs nestebina, bet kur “kepurę” pametė Sekmokas su premjeru? Teiginiai, kad susiejus pelną su turto verte, dujos atpigs, švelniai tariant, niekuo nepagrįsti. O gal kas įrodys, kad kai tas pats susiejimas buvo padarytas su elektra 2004-ais, ir VST neteisėtai pradėjo skaičiuoti perkainoto turto nusidėvėjimo sąnaudas dirbtinai mažindami apmokestinamąjį pelną, elektra atpigo??? Beje, panašu, kad Sekmoko pamestą kepurę (matyt paskatintas Seimo Teisės departamento išvados ) “surado” koalicijos partneris L.Dinius, kurio pateikti pasiūlymai Gamtinių dujų įstatymo projektui iš esmės sulygina “elektrikus” ir “dujininkus”, uždedant ir pastariesiems 5% pelno normos apribojimą. Pataisos taip pat suteiktų galimybes perskaičiuoti kainą kas 3 mėn. - kas ypač aktualu dabar, kai dujų kaina rinkose ir vartotojų pajamos krenta, o tarifas ir toliau lieka “stabilizuotas” monopolistų naudai. Šiuo atveju bravo L.Diniui, ir tikėsimės kad Seimas sugebės taip pat vieningai balsuoti už šias pataisas, kaip EEĮ atveju.

Dar turime LEN deklaracijas apie būsimą elektros (gamybos) rinkos liberalizavimą demonopolizavimą pagal minėtą EP Trečiąjį energetikos paketą; pastebėkite, kad “Lietuvos dujos” šiuo klausimu tyli kaip vandens į burną prisisėmę. Turim EK sprendimą dėl tilto į Švediją finansavimo ir susitarimą su latviais ir estais dėl kabelio maršruto į Lietuvą. Tai svarbu, tačiau nėra ypatingas mūsų valdžios nuopelnas, greičiau ES suvokiamos skolos toje padėtyje, į kurią jie reikalaudami uždaryti IAE pastatė Lietuvą, grąžinimas.

Ir apie svarbiausią. Turim Sekmoko darbo grupę, kuriai teko užduotis iki gegužės 15 d. išsiaiškinti Leo LT išformavimo galimybes ir pasekmes. Labai norisi tikėti, kad tai nebuvo užduotis įrodyti, kad Leo LT išformuoti laaaabai žinote brangu ir praktiškai neįmanoma. Dauguma Lietuvos piliečių pasisako būtent už Leo LT likvidavimą . Jei jų nuomonė ir teisingumo jausmas konservatoriams po rinkimų dar ką nors reiškia – verta įsiklausyti.

Jei šita amžiaus vagystė (o ne šiaip smulkus sukčiavimas, kuriam A.Kubilius yra viešai paskelbęs “nulinės tolerancijos” politiką) liks nelikviduota, nesvarbu kuo bus dangstomasi – baime kad reikės mokėti didžiules kompensacijas VP, ypatinga “Swedlink” tiesimo skuba (prisiminkite, kaip prieš 2 metus kirkilas skubėjo steigti Leo LT ir statyti atominę) ar nenoru susigadinti įvaizdį prieš pasaulį, EK ar dar ką nors – piliečių palaikymo nesitikėkite.

Išformuoti, grąžinti VST jų buvusiems savininkams o energetikos reikalus pavesti tvarkyti LEN – joks aukštasis pilotažas. Restituciją (žinoma grąžinant 608 mln.Lt dividendų, kuriuos VST pervedė į Leo LT) galima sieti su įsipareigojimu, kad nebus teisiami šios finansinės aferos autoriai ir padėjėjai, tiriami ir viešai skelbiami ypač slapti šio “skaidriausio pasaulyje projekto” turto vertinimo dokumentai, po kurių VST, išsunktas per dividendus ir turto perkainojimą išmokant laisvas lėšas “NDX energijai”, buvo įvertintas brangiau nei iš vartotojų nuluptą ir sukauptą pelną balanso eilutėse “Kiti rezervai” (“Other reserves”) išslapstę RST ir LEN. Tokia yra Lietuvos piliečių, kurie atsisako būti baudžiauninkais ir tylėti matydami atvirą savo turto vagystę, siūloma taikos sutartis VP grupei. Apie politikų vaidmenį – turbūt nereikia priminti, kad nusikaltimo dangstymas, vengimas jį išaiškinti ir grąžinti pavogtą turtą nukentėjusiai šaliai prilyginamas bendrininkavimui.

Ar Permainų koalicija padarys darbą, kuris leis mums vėl pasijusti gyvenantiems savo valstybėje? Pamatysime netrukus, laukti liko nedaug.

Mauras


Panašūs (automatiškai atrinkti) įrašai:

 1. Dali.us: Lietuvai nereikia naujos atominės elektrinės
 2. Apie blogas ir geras devalvacijas

Paskelbta 2009 05 05 at 18:16 · Autorius Mauras · Nuoroda
Temos: Ekonomika, Valdžia · Žymos: energetika, korupcija, politika

5 komentarai (-ų)

Prenumeruoti komentarų RSS

 1. Parašė anarchistas
  on 2009.05.5 at 20:36
  Atsakyti · Nuoroda

  Pastebėsiu, kad monopolių buvimas ekonomikoje turi tiesioginės įtakos lito perkamajai galiai ir santykinei vertei kitų valiutų atžvilgiu. Tol, kol kainos vidaus rinkoje aukštos (lietuviai važiuoja apsipirkti Lenkijon), litas yra pervertintas.

  Visiškai akivaizdūs, tiesiog rėžia akį ir kiti monopoliai – degalų, farmacijos, bankų paslaugų. Šilumos ūkis techniškai taip pat gali būti demonopolizuotas.

  Tik neatrodo, kad būtų suinteresuotų politinių jėgų :(

 2. Parašė Permainų koalicija ir Begemotai
  on 2009.05.6 at 11:12
  Atsakyti · Nuoroda

  Straipsnis patiko, bet turiu prieštaravimų:
  Restitucijos sąlygose neturėtų būti įsipareigojimų, kad nebus teisiami šios finansinės aferos autoriai ir padėjėjai, tiriami ir viešai skelbiami užslaptinti turto vertinimo dokumentai.
  Manyčiau, kad šitoje straipsnio vietoje :”VST, išsunktas per dividendus ir turto perkainojimą išmokant laisvas lėšas “NDX energijai”,…” yra klaidų. Sutinku, kad VST buvo, išsunktas per dividendus, bet per turto perkainojimą VST išsunktas nebuvo. Be to, VST apie 400 mln. Lt laisvų lėšų 2004 m. neturėjo ir “NDX energijai” jų neišmokėjo. VST perėmė iš UAB „NDX energija“ 485,8 mln. Lt paskolą kurią UAB „NDX energija“ buvo paėmusi AB VST akcijų pirkimui.
  Skorpionas

 3. Parašė gruodis
  on 2009.05.8 at 17:38
  Atsakyti · Nuoroda

  Anarchiste, galite glaustai paaiskinti man kuo Leo.lt blogai? ir ka galima geriau padaryti? Nes jau 3 metai ir niekas energetikos srityje nevyksta. Musu kaimynams jau atsibodo laukti, tuoj neliks partneriu ir reiks patiems ir biudzeto finansuoti.

 4. Parašė Mauras
  on 2009.05.8 at 23:18
  Atsakyti · Nuoroda

  gruodi,
  kadangi straipsnis mano, pamėginsiu atsakyti. Užtenka žinoti esminius faktus, ir motyvacija tampa visiškai aiški. Tai – truputis pelno iš Lietuvos vartotojų, kurie neturi iš ko rinktis.

  Leo LT, koks jis yra sukurtas, niekam, išskyrus VP10, nebuvo ir nėra reikalingas. Tiek VAE statybai, tiek tiltams VST kabeliai, kurie buvo įnešti į Leo LT kaip turtas ir už kuriuos valstybė įsipareigojo NDX išmokėti 2,7 mlrd.Lt., nereikalingi. Už jungtis atsakingos įmonės, kurias puikiausiai gali prižiūrėti LEN. 600 mln. Lt. dividendų, kuriuos VST pervedė Leo LT, niekur realiai nepanaudojami, be to tokią sumą tiek LEN, tiek valstybė gali pasiskolinti.

  Naujos atominės statybomis VP nenorėjo ir nenori užsiimti, todėl net VAE verslo plano per metus nepradėjo ruošti (statybos už 20 mlrd.Lt. be investicijų atsipirkimo skaičiavimų? kas finansuotų tokią aferą?), nes akivaizdu, kad veiklos pelningumą pasiekti bus labai sunku , o gal apskritai neįmanoma; klaustukų labai daug. Daug paprasčiau daryti pelną iš besisukančių skaitliukų, perkant elektrą iš esamų gamybos pajėgumų. Koks VP skirtumas, kiek ji galų gale kainuos vartotojams? Savo pelno dalį už skirstymą, o dabar ir perdavimą jie nusigriebs bet kuriuo atveju.

  Taigi, Leo LT nereikalingas niekam, išskyrus VP10, norinčius realizuoti per Leo sukūrimą įgautą teisę į 2,7 mlrd.Lt. iš mokesčių mokėtojų kišenės(ši suma – KPMG slapto “turto vertinimo” rezultatas; tai programa “Minimum”) arba dar pasididinti Leo LT turto vertę per EK finansuojamus tiltų projektus ir po 2 metų nuo įsteigimo pamėgint perparduoti 38+% akcijų dar brangiau – kol nespėjo liberalizuot rinkos (programa “MaXimum”). Panašu kad “maximum” tampa nereali, todėl kova vyks dėl minimum, arba kokio trečio varianto, kuris gimtų derybose tarp VP10 atstovų ir “juos suviliojusios” valdžios, kuri neleidžia dirbti, ir pasibaigtų didesne ar mažesne valstybės reparacija už VP10 menamus netiesioginius nuostolius.

  Yra nedidelė tikimybė, kad atvirosios vagystės – kitaip Leo LT sukūrimą per nereikalingus natūrinius mainus sunku pavadinti – pasekmės bus likviduotos. Pamatysim netrukus.

 5. Parašė Mauras
  on 2009.05.21 at 23:02
  Atsakyti · Nuoroda

  prognozės dėl “dvigalvio Poderio” interesų konflikto pildosi – jo, sėdinčio ant VKEKK pirmininko ir Leo LT (kurį VKEKK turi kontroliuoti) prezidento+stebėtojų tarybos pirmininko kėdžių, vadovaujama stebėtojų taryba siūlo Leo LT sąskaita mažint tarifą tik 1,67 ct./kWh vietoj Sekmoko prašytų 4 ct. Dėl ko Leo LT “negaus 52 mln.Lt.”

  Tokia sunki Leo LT finansinė padėtis? O gal pažiūrėkite, kiek RST ir LEN yra sukaupę nelegalaus pelno iš vartotojų (VST jį jau išmokėjo savo akcininkams)? Bendra rezervuose paslėpta suma viršija 2 mlrd.Lt. (taip, 2.000.000.000,00 Lt.)O kaip 2008 pasikeitė nusidėvėjimo normatyvai ,kodėl jie RST padidinti 50%? Tikrai niekaip neįmanoma Leo LT dedamųjų dėka sumažinti tarifo, pone Podery? Gal Leo LT bankrutuos? Kaip buvęs Vertybinių popierių komisijos pirmininkas turėtumėte geriau skaityti balansus. Išvada viena – interesų konfliktas gebėjimus slopina, nes nepastebėti rezervų vargu ar galima. O planuoti, kad IAE gamybos tarifas nuo dabartinių 7 ct./kWh sumažės iki mažiau nei 5 ct./kWh, AE uždarymo pasekmių akivaizdoje – daugiau nei avantiūrizmas.

  Suprantama, kad „NDX energijos“ valdybos pirmininkas Ignas Staškevičius, „NDX energijos“ finansų direktorius Petras Jašinskas ir VP grupės advokatas Marius Kriščiūnas, o nauja nare išrinkta „NDX energijos“ teisės direktorė Lina Karkliauskaitė tikrai negali nieko padaryti, nes VP10 pelnus ginantiems tai tas pats, kas nesiderant šauti sau į koją.

  Tačiau ką (be Poderio) Stebėtojų taryboje veikia premjero patarėjas Kęstutis Škiudas, energetikos viceministras Romas Švedas, Finansų ministerijos sekretorius Aloyzas Vitkauskas, V.Poderys, teisingumo viceministras Tomas Vaitkevičius, užsienio reikalų viceministras Šarūnas Adomavičius ir ūkio viceministras Rimantas Žylius? Kas paaiškins, kodėl Sekmoko žodžiai Poderiui ir jiems – tuščias garsas?

Prenumeruoti komentarų RSS

Palikite komentarą