322 ekonomistai siūlo JAV prezidentui stabdyti išlaidavimą

2009.01.30, Financial Reality: Economists Speak Out – Finally

Libertarinės pakraipos Cato institutas paskelbė šimtų ekonomistų pasirašytą kreipimąsi į JAV prezidentą, siūlantį susilaikyti nuo keynesistinio ekonomikos stimuliavimo. Pirmieji du šimtai parašų paskelbti puslapinėse reklamose New York Times and the Washington Post, naujai pasirašančiųjų pavardės skelbiamos internete (parašų skaičius auga).

Kreipimosi tekstas:

“There is no disagreement that we need action by our government, a recovery plan that will help to jumpstart the economy.”

— PRESIDENT-ELECT BARACK OBAMA, JANUARY 9 , 2009

With all due respect Mr. President, that is not true.

Notwithstanding reports that all economists are now Keynesians and that we all support a big increase in the burden of government, we do not believe that more government spending is a way to improve economic performance. More government spending by Hoover and Roosevelt did not pull the United States economy out of the Great Depression in the 1930s. More government spending did not solve Japan’s “lost decade” in the 1990s. As such, it is a triumph of hope over experience to believe that more government spending will help the U.S. today. To improve the economy, policy makers should focus on reforms that remove impediments to work, saving, investment and production. Lower tax rates and a reduction in the burden of government are the best ways of using fiscal policy to boost growth.

Verčiu:

Niekas nesiginčija, kad mums reikia vyriausybės veiksmų, gaivinimo plano, kuris padėtų užsivesti ekonomikai.

- IŠRINKTASIS PREZIDENTAS BARACKAS OBAMA, 2009 SAUSIO 9

Su visa pagarba, p. Prezidente, tai netiesa.

Nežiūrint pranešimų, esą visi ekonomistai dabar keynesistai, ir kad visi mes remiame didelį valdžios tonažo augimą, mes nemanome, kad didesnės valdžios išlaidos yra tinkamas būdas stiprinti ekonomiką. Didesnis valdžios išlaidavimas, vykdytas Hooverio ir Roosevelto, neištraukė Jungtinių valstijų ekonomikos iš depresijos 1930-aisiais. Didesnės valdžios išlaidos neišsprendė Japonijos “prarastojo dešimtmečio” 1990-aisiais. Tikėjimas, kad didesnės valdžios išlaidos padės JAV dabar, tėra viltis ignoruojanti patirtį. Kad pataisytų ekonomiką, įstatymų leidėjai turi fokusuotis į reformas, kurios pašalintų kliūtis darbui, taupymui, investavimui ir gamybai. Žemesni mokesčių tarifai ir valdžios naštos mažinimas yra geriausios fiskalinės politikos priemonės augimui skatinti.

Amerika turi rezervinę valiutą, gali skolintis pinigus pigiausiai pasaulyje, ir tai ekonomistai protestuoja prieš valdžios naštą. Mes vos galą su galu suduriame, skolinamės ~dvidešimt kartų brangiau, ir nieko netrikdo, kai vyriausybė skelbia milijardinius verslo paramos planus.

Tai geruoju nesibaigs.


Panašūs (automatiškai atrinkti) įrašai:

  1. Latvijos kairieji ėjo į rinkimus su labai progresyvia programa
  2. Krizė tęsis ilgai #2

Paskelbta 2009 02 02 at 8:36 · Autorius anarchistas · Nuoroda
Temos: Valdžia · Žymos: ekonomistai, iniciatyvos, politika, reformos

Palikite komentarą